Bosnisch

Projekat “Putovi u budućnost” je jedinstvena studija Univerziteta u Beču, koja se zasniva na ponovljenim istraživanjima mladih. U online anketi i osobnim razgovorima govorimo o njihovim životima, posebno o njihovim obiteljima, prijateljima, slobodnom vremenu, školi, poslu, ljubavi, budućnosti i još mnogo toga.
Pomozite nam da rasvijetlimo život mladih u Beču!

Trudimo se da odrasli koji rade u oblasti politike, medija i nauke bolje razumiju život mladih u našem gradu. Oni bi trebali znati:
• šta je važno za mlade ljude;
• kako oni predstavljaju svoju budućnost;
• šta je u redu i
• šta treba poboljšati.

Stupili smo u kontakt sa mnogo mladih ljudi kada su bili u posljednjem razredu srednjih škola u Beču. Svi koji su dali svoj pristanak za učešće su dio našeg projekta „Putovi u budućnost“. Previše lično? Ne brini. Mi brinemo o anonimnosti informacija. Sve informacije koje podijelite s nama, obrađujemo bez imena. Vaše podatke ne dijelimo ni sa kim drugim. Trebamo ih samo da ostanemo u kontaktu s vama.

Kako funkcioniše projekat “Put u budućnost”?
Istraživači projekta provode intervjue sa dijelom mladih (oko 100 ljudi), tokom kojih oni mogu reći sve što je moguće iz svojih života. U zimu 2018-2019. Održava se treći krug takvih razgovora. Većina učesnika projekta (oko 3.000 mladih) doprinosi njegovoj implementaciji putem online ankete. Prva anketa održana je početkom 2018. godine u novoj srednjoj školi. Sledeća faza je zakazana za februar 2019. godine. Učesnici imaju mogućnost da odgovore na pitanja koristeći računar ili mobilni telefon.

Kako mogu učestvovati u projektu?
Jeste li intervjuisali sa nama jednom ili dvaput? - Kontaktirat ćemo vas i zajedno ćemo odrediti datum sljedećeg razgovora! Vi ste bili jedan od učesnika školske ankete prošle godine? - U februaru počinje sledeća faza. Poslat ćemo vam link.

Šta se dalje dešava sa intervjuima i vašim odgovorima?
Snimamo razgovor na diktafonu, koji bi ga zatim ponovo pisao. U ovom trenutku, vaše ime će biti promenjeno kako bi se osigurala anonimnost. To znači da niko ne može da odredi koja fraza pripada vama. Dalje poredimo priče učesnika, koji bi odredili opšte trendove u životu mladih u našem gradu. Lične informacije su takođe anonimne u online anketama. Niko ko zna možete pristupiti vašim odgovorima.Türkisch

‘Geleceğe uzanan yollar’ Viyana Üniversitesi’nin özel bir projesidir. Bu proje çerçevesinde gençlerin kişisel röportajlar ve online anketleme yoluyla hayatlarının farklı alanlarına: aile, arkadaş çevresi, okul, iş, sevgi, gelecek gibi ışık tutulmaya çalışıldı.
Gençlerin hayatlarına dikkat çekmemize sen de yardım et!

Biz istiyoruz ki; siyaset, medya ve ilim alanlarında çalışan yetişkinler Viyana’da yaşayan gençlerin hayatlarını daha iyi anlayabilsinler. Onlar bu konularda daha fazla bilgi sahibi olmalı:
- gençler için önemli olan nedir
- gelecek için arzu ve düşünceleri nelerdir
- onların hayatında yolunda giden ne var
- veya tam aksine desteklenmesi gereken hayat alanları nelerdir.

Biz çok sayıdaki gençlerle, onlar henüz ortaokulun son sınıfındayken, iletişime geçtik. O zaman katılmayı kabul eden herkes, bugün artık projemizin bir parçası! Çok özel konular mı dersin? Endişe etmene gerek yok. Biz senin anonim kalabilmen için tüm gerekli tedbirleri alıyoruz. Bizimle paylaştığın tüm bilgiler senin ismin gizli tutularak kullanılacaktır. Özel bilgilerin bizden başka kimseyle paylaşılmayacaktır. Onlar bize sadece seninle kontakta kalabilmemiz için gerekli.

‘Geleceğe uzanan yollar’ projesi nasıl çalışıyor?
Bizim araştırma ekibi gençlerin bir kısmı ile (yaklaşık 100 kişi) özel röportajlar yapıyor. Röportaj sırasında kişi hayatı ile ilgili istediği her şeyi anlatabilme imkânına sahip. 2018-2019 yılının kış aylarında röportajların üçüncü turuna geçilecek. Katılımcıların büyük kısmı (yaklaşık 3.000 kişi) projenin online anketleme aşamasında yer almakta. Aketlemenin ilk turu 2018 yılının başında yeni bir ortaokulda yapıldı. Bir sonraki anketleme turu ise 2019 yılının Şubat ayında başlayacak. Katılımcılar soruları bilgisayar veya cep telefonu yardımı ile cevaplama imkânına sahipler.

Projeye nasıl katılırım?
Artık bir defa bizimle röportaj tecrübesine sahip misin? – Biz seninle irtibata geçeriz ve bir sonraki röportaj için seninle birlikte uygun bir zaman ayarlarız! Okulda yaptığımız anketlemeye mi katıldın? – Bir sonraki tur için biz sana bir link göndereceğiz.

Röportajlar ve senin cevapların daha sonra ne oluyor?
Biz seninle olan konuşmalarımızı kayıt cihazına kaydediyor ve daha sonra onları yazılı bir form haline getiriyoruz. Bu aşamada tüm özel bilgilerin anonimleştirilecektir. Neyi kimin söylediğini kimse bilmeyecek. Bu sohbetlerimiz bize Viyana’da yaşayan gençlerin anlatımlarını daha sonra karşılaştırmak ve ortak noktaları bulmak için gereklidir. Online anketlerdeki tüm cevapların da anonim olarak kalacaktır. Seni tanıyan kimse cevaplarına ulaşma imkânına sahip değildir.Russisch

‘Проект «Пути в будущее» является уникальным в своём роде исследованием Венского университета, в основе которого лежат многократные опросы молодёжи. В онлайн-опросе и личных беседах речь идёт об их жизни, в частности: об их семьях, друзьях, свободном времени, школе, работе, любви, будущем и о многом другом.
Помоги нам пролить свет на жизнь молодых людей в Вене!

Мы стремимся к тому, что бы взрослые, которые работаю в сфере в политики, СМИ и науки лучше понимали жизнь молодёжи в нашем городе. Они должны знать:
что важно для молодых людей;
как они представляют и хотят видеть своё будущее;
что у них в порядке и
что требовалось бы улучшить.

Мы установили контакт с большим количеством молодых людей, когда они учились в последнем классе средних школ Вены. Все, которые тогда дали своё согласие на участие, являются частью нашего проекта «Пути в будущее». Слишком лично? Не стоит волноваться. Мы заботимся об анонимности информации. Все сведения, которыми ты с нами делишься, мы обрабатываем без имён. Мы не передаём твои данные никому больше. Они нам необходимы только для того, что бы поддерживать контакт с тобой.

Как функционирует проект «Пути в будущее»?
Исследователи проекта проводят интервью с частью молодых людей (около 100 человек), во время которого последние могут рассказать всё возможное из их жизни. Зимой 2018-2019 года проводится уже третий круг подобных бесед. Большая часть участников проекта (около 3.000 молодых людей) содействует его реализации путём онлайн-опроса. Первый опрос состоялся в начале 2018 года в новой средней школе. Следующий этап запланирован на февраль 2019 года. Участники имеют возможность ответить на вопросы с помощью компьютера или своего мобильного телефона.

Как можно принять участие в проекте?
Ты уже проходил один или два раза интервью с нами? - Мы свяжемся с тобой и вместе определим дату для следующей беседы! Ты в прошлом году был одним из участников опроса школе? - В феврале начинается следующий этап. Мы пришлём тебе ссылку.

Что происходит дальше с проведёнными беседами и твоими ответами?
Мы записываем разговор на диктофон, что бы затем воссоздать его в письменной форме. На этом этапе твоё имя будет изменено с целью обеспечения анонимности. Это значит, что никто не может определить, какая фраза принадлежит именно тебе. Мы в дальнейшем сравниваем рассказы участников друг с другом, что бы определит общие тенденции в жизни молодых людей нашего города. Анонимной остаётся личная информация так же и в онлайн-опросах. Никто, кто тебя знает, не может получить доступ к твоим ответам.
„Wege in die Zukunft” ist ein Forschungsprojekt der Universität Wien, Institut für Soziologie in Kooperation mit: